Hyppää sisältöön

Jatkuva oppiminen tähtää elinikäiseen osaamisen kehittämiseen.

Verkoston laaja osaaminen palvelee alueen yritys- ja elinkeinoelämää.

Valitse listalta etsimäsi koulutusteema. Kyseisen teeman asiantuntijaorganisaatiot löydät painamalla oikean laidan plus-merkkiä. Jos listalta ei löydy etsimääsi koulutusta, ota yhteyttä koulutusverkoston koordinaattoriin niin autamme asiantuntijan kartoittamisessa. Päivitämme sivuja parhaillaan.

Autonkuljettaja ja yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Logistiikan ammattilainen palvelee asiakkaita henkilö- tai tavaraliikenteessä huolehtien myös turvallisuudesta kokonaisvaltaisesti. Ammattilainen noudattaa tehtyjä sopimuksia sekä asiakkaita ja työnantajaa koskevaa vaitiolovelvollisuus-, tietosuoja- ja kuluttajalainsäädäntöä. Lue lisää

Logistiikan kortti- ja ammattipätevyyskoulutuksia 

Lue lisää

Insinööri (AMK), tuotantotalous

Haluatko olla mukana kehittämässä tuotannollisten ja palvelualan yritysten kannattavuutta ja kilpailukykyä? Jos vastaat kyllä, tuotantotalouden koulutuksemme on sinulle hyvä vaihtoehto. Tuotantotalouden tekniikan, talouden ja johtamisen opintojen kokonaisuus sekä yrityselämälähtöisistä projekteista saatu osaaminen antavat sinulle hyvät valmiudet toimia yritysten kehitys-, asiantuntija- ja johtotehtävissä tai yrittäjänä. Lue lisää

 

Koulutuskeskus_vaaka_pieni.jpg

Logistiikan perustutkinto

Tutkinnosta valmistutaan autonkuljettajaksi tai yhdistelmäajoneuvonkuljettajaksi. Logistiikan ammattilainen osaa kuljettaa asiakkaan tuotteita kannattavasti ja turvallisesti sekä palvella asiakkaita. Hän osaa toimia erilaisissa terminaaleissa, huolehtia kuorman lastaamisesta ja purkamisesta sekä kuljetusasiakirjojen ja rahdin vastaavuudesta. Hänen on tunnettava alan lainsäädäntö, ajoneuvonsa liikennekelpoisuuden vaatimukset sekä osattava varmistaa ajoneuvon ja sen lisälaitteiden toimivuus. Logistiikan ammattilaisena tiedät ajoneuvosi rakenteen, osaat huoltaa ja käsitellä ajoneuvoasi oikein ja turvallisesti. Lue lisää

 

Logistiikan perustutkinto

Opiskelun aikana saat tietoa ja taitoa alaan kuuluvista monipuolisista kuljetus- ja varastointitehtävistä. Opiskelussa perehdyt erilaisten ajoneuvojen ajotekniikkaan ja huoltoon sekä opit varmistamaan ajoneuvon liikennekelpoisuuden. Opit oikeaoppista, säädösten mukaista kuormankäsittelyä eri menetelmillä sekä tieliikennelakia ja asetuksia. Lue lisää

 

Logistiikan perustutkinto

Logistiikan perustutkinnon suorittanut toimii turvallisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti ammattikuljettajan tehtävissä. Lisäksi hän hallitsee tieliikennettä koskevan lainsäädännön ja joustavan asiakaspalvelun. Tavoite on, että alalle sopivat ja koulutuksen hyväksytysti suorittaneet opiskelijat kykenevät työskentelemään itsenäisesti ja työllistyvät koulutuksen jälkeen logistiikan ammattilaisiksi. Lue lisää

Ajoneuvoalan perustutkinto, ajoneuvoasentaja

Opiskelet henkilöautojen korjaamista nykyajan vaatimusten mukaisesti, auton huoltoon liittyviä asioita, auton sähköistä ja mekaanista toiminnan testausta, auton lisävarustetöitä ja liikkuvan kaluston kunnossapidon perusteita. Koululla on oma hybridiauto, joten opintoihisi sisältyy myös hybridiautojen huoltokoulutusta. Lue lisää

Ajoneuvoalan ammattitutkinto

Osaamisalan suorittanut osaa toimia ajoneuvoalan huolto-, korjaus ja vikadiagnostiikkatehtävissä ajoneuvo- tai konekorjaamoilla. Opinnot suoritetaan monimuotoisesti lähi- ja verkko-opetuksen, ohjauksen, oppimistehtävien sekä työhön soveltamisen yhdistelmänä. Tutkinnossa vaadittava osaaminen osoitetaan näytöissä, jotka suoritetaan aidoissa työelämän toimintaympäristöissä. Lue lisää

Kuljetusalan ammattitutkinto

Kuljetusalan ammattitutkinto antaa sinulle perustiedot ja valmiudet toimia erilaisissa kuljetusalan työtehtävissä. Opinnot suoritetaan monimuotoisesti lähi- ja verkko-opetuksen, ohjauksen, oppimistehtävien sekä työhön soveltamisen yhdistelmänä. Tutkinnossa vaadittava osaaminen osoitetaan näytöissä, jotka suoritetaan aidoissa työelämän toimintaympäristöissä. Lue lisää

Kuljettajaopetus

Lue lisää

 

Logistiikan perustutkinto, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan työ on itsenäistä ja vastuullista. Pääasiallisesti työtehtävissäsi ajettavat matkat ovat kohtuullisen pitkiä ja työajat voivat olla osittain epäsäännöllisiä. Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan tutkinto tarjoaa monipuolisia vaihtoehtoja kuljetusalan työstä kiinnostuneille. Lue lisää

Kuljetusalan ammattitutkinto, henkilökuljetusten osaamisala

Oletko kiinnostunut linja-autonkuljettajan työstä? Onko sinulla C-ajokortti sekä työkokemusta auto- ja kuljetustehtävistä? Sinulla voi olla jo kuljetusalan peruskoulutus. Meillä voit suorittaa kuljetusalan ammattitutkinnon, jolla voit laajentaa osaamistasi linja-autonkuljettajan ammattiin. Lue lisää

 

Digitaalisen kaupan opintokokonaisuus

Oulun yliopisto on mukana Kaupan liiton ja neljän muun yliopiston tarjoamassa digitaalisen kaupan opintokokonaisuudessa (39 op), joka tuo uuden väylän osaamisen vahvistamiseen suomalaisessa kaupan alan koulutuskentässä. Opintokokonaisuus soveltuu sivuaineeksi kandidaatin tutkintoa suorittaville kauppatieteiden tai soveltuvien alojen tutkinto-opiskelijoille. Lue lisää

 

Logistiikan koulutukset

Lue lisää

Uusiutuvat energiat sähkön ja lämmön tuotannossa (Avoin AMK)

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle uusiutuviin energioihin ja niiden käyttöön sekä teknisiin toteutustapoihin liittyvät perustiedot. Lue lisää

 

Energia-alan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Lue lisää

 

Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka

Onko sähköauton hankinta ekoteko? Onko tuulivoima kannattavaa? Näiden taustalla olevia seikkoja pohdit energiatekniikan insinööriopinnoissa, joissa pääteemoja ovat energian tuotanto, käyttö ja jakelu. Energiatekniikan insinöörinä ymmärrät, miten energiaa tuotetaan ja käytetään tehokkaasti ja taloudellisesti. Pääset vaikuttamaan ilmastonmuutokseen, energiankulutukseen ja siihen, miten ja millaisia energialähteitä käytämme. Tervetuloa opiskelemaan alaa, joka on nyt ajankohtaisempi kuin koskaan!  Lue lisää

 

Ympäristötekniikan maisteriohjelma

Ympäristötekniikan diplomi-insinöörinä olet ratkaisevassa roolissa kehittämässä rakennettua ympäristöä nykyistä kestävämpään suuntaan. Oulun yliopistossa kasvat kestävän kehityksen ja resurssitehokkuuden asiantuntijaksi. Ymmärrät myös, miten luonnon monimuotoisuus voidaan turvata. Lue lisää

 

Energia-alan koulutukset

Lue lisää

Hitsausalan koulutus ja pätevyydet

Hitsaajan pätevöitymiskoulutuksissa tavoitteena on suorittaa hitsausluokkia (lukumäärä opiskelijan tarpeen mukaisesti) eri menetelmillä voimassa olevan eurostandardin mukaan. Lue lisää

Tuotantoteknologia

Lue lisää

 

Mittaus- ja laboratoriopalvelut

Lue lisää

 

Hitsauksen tai koneistuksen täydennyskoulutus

Tavoitteena on kehittää ja/tai laajentaa hitsaustaitoa sekä suorittaa pätevyyskokeita ja työllistyä erilaisiin metallialan työtehtäviin hitsaajaksi, asentajaksi, putkisto- ja kokoonpano tehtäviin sekä vaativiin teräsrakennehitsaustehtäviin tai koneistajaksi. Lue lisää

Tekninen tuotekehitys ja mittaus- ja testauspalvelut

Lue lisää

Hitsaajan pätevöitymiskoulutus (myös PED)

Koulutuksen tarkempi sisältö määräytyy henkilökohtaisesti hitsaajan oman pätevöitymistarpeen mukaisesti. Koulutuksen aikana on mahdollista suorittaa myös painelaitedirektiivin PED 2014/68/EU mukainen hitsauksen PED-pätevyyskoe, jos kouluttaja arvioi PED-pätevyyden tarpeelliseksi työllistymisen kannalta. Maksimissaan kaksi PED-pätevyyttä/hitsaaja. Lue lisää

 

Hitsausala (YAMK)

Ylempi korkeakoulututkinto (YAMK) auttaa sinua etenemään urallasi esimies- ja asiantuntijatehtäviin tai perustamaan oman yrityksen. Insinööri (YAMK) voi työskennellä johtotehtävissä yksityisen, julkisen tai kolmannen sektorin palveluksessa. Lue lisää

 

Hitsaajan pätevöitymiskokeet

Tarvitsetko työssäsi hitsaajan pätevyyden? Tässä koulutuksessa valmennamme sinua suoriutumaan standardien ja direktiivien mukaisista hitsauksen pätevyyskokeista. Hitsaajan pätevöitymiskokeet soveltuvat kaikille aloille missä pätevyyksiä vaaditaan. Lue lisää

Tutkimus- ja laboratoriopalvelut

Lue lisää

Työteknikon koulutusohjelma

Pätevöidy työnjohtajaksi! Työteknikkokoulutus on käytännönläheistä ja joustavaa opiskelua työn ohessa. Valitset koulutuksen sisällön sen mukaan, millä teollisuuden, rakentamisen tai tekniikan alalla toimit. Koulutuksen syventävät ammatilliset opinnot tukevat oman alasi erityisvaatimuksia. Työteknikkokoulutuksen jälkeen voit toimia työnjohtajana, tiimivastaavana tai esimerkiksi tuotannonsuunnittelua ja -ohjausta sisältävissä asiantuntijatehtävissä. Lue lisää

 

Hitsaus- ja NDT-koulutus

Taitotalo on perinteikäs hitsausalan kouluttaja. Pätevät ja kokeneet kouluttajat sekä nykyaikaiset harjoitustilat mahdollistavat laadukkaan opetuksen. Koulutuksissa on paljon käytännön harjoituksia, joissa saa yksilöllistä ohjausta, jolla oppiminen varmistetaan. Lue lisää

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, asennuksen ja automaation osaamisala

Koneasentaja osaa kokoonpanna ja asentaa mekaanisia koneita- ja laitteita. Hän osaa tehdä koneasennuksia oikeassa järjestyksessä ja oikeilla menetelmillä työohjeiden ja piirustusten avulla. Asentaja osaa tarkastaa asennettavaksi tarkoitetut osat ja komponentit, sekä tehdä niihin tarvittavat tarkistukset, muutokset ja dokumentoinnit. Hän tuntee koneiden ja laitteiden rakenteita ja toimintaa, osaa käyttää materiaaleja ja eri asennusmenetelmiä työn kannalta tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti. Koneasentaja osaa soveltaa mekaniikkaa, hydrauliikkaa ja pneumatiikkaa työssään. Hän osaa tehdä koneiden ja laitteiden asennuksia, huoltoja ja olla mukana laitteistojen käyttöönotossa ja korjauksissa. Lue lisää

Insinööri (AMK), konetekniikka

Lähde opiskelemaan konetekniikkaa! Centria-ammattikorkeakoulun konetekniikan koulutuksessa opiskellaan koneiden ja laitteiden mitoittamista ja suunnittelua, robotiikkaa ja automaattisia tuotantojärjestelmiä sekä yrityksen talouden hallintaa ja johtamista. Tämä koulutus sopii sinulle, jos haluat tulevaisuudessa työskennellä erilaisten koneiden ja laitteiden parissa. Lue lisää

 

Koulutuskeskus_vaaka_pieni.jpg

Työelämälle tarjottavat koulutukset

Lue lisää

 

Konetekniikan insinöörikoulutus

Konetekniikan insinöörikoulutuksessa koulutus on käytännönläheistä ja perehdyt tuotantoprosessien suunnitteluun, toimintaan sekä hallintaan, aivan tuotantoprosessin alusta alkaen aina tuotteen valmistumiseen saakka. Lue lisää

 

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

Saavutat perusvalmiudet teollisuuden erilaisiin valmistus-, käyttö- ja kunnossapitotehtäviin. Tutkinnon yhteisten ammatillisten opintojen tavoitteena on tekninen perusosaaminen, kone- ja laitetuntemus ja valmistustekniset perustaidot. Lue lisää

Konetekniikan insinöörikoulutus

Konetekniikan insinöörinä toimit teollisuuden tai sen alihankintaverkoston suunnittelu-, tuotanto-, käyttö-, kunnossapito- ja johtotehtävissä. Konetekniikka on monipuolinen koulutusala, joka kattaa erilaisten teknisten ratkaisujen ja järjestelmien tuntemuksen. Opinnoissa voi syventää osaamista teollisuus-, kaivos-, tuotekehitys- tai kiertotalousosaajaksi. Kiertotalous opintoja läpileikkaava teema. Lue lisää

Kone- ja tuotantotekniikan koulutukset

Lue lisää

 

Konetekniikan insinöörikoulutus

Konetekniikan insinöörinä osallistut kaikkien ihmisen tekemien esineiden, laitteiden ja koneiden tekemiseen tai suunnitteluun. Lue lisää

 

Koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinto, hydrauliikka

Työskenteletkö teollisuudessa kunnossapitohenkilönä? Suorita koneasennuksen ja kunnossapidon hydrauliikkaan kunnossapitoon suuntautunut koulutusohjelma joustavasti töiden ohella ja hanki arvokas ammattitutkintotodistus. Lue lisää

 

Konetekniikan tutkinto-ohjelma

Koneinsinööri luo turvallisempaa, terveellisempää ja mielekkäämpää elinympäristöä ihmisille. Konetekniikan opiskelijana kehityt ammattilaiseksi, joka tuntee erilaisten laitteiden, rakenteiden ja koneiden ominaispiirteet sekä niille asetetut vaatimukset. Opit myös suunnittelemaan ja kehittämään laitteiden toimintaa ja luotettavuutta. Lue lisää

 

Hydrauliikan ja pneumatiikan koulutukset

Lue lisää

Insinööri (AMK), akkutekniikan muuntokoulutus

Akkutekniikka on tulevaisuuden ala, jossa tarvitaan osaajia! Centria-ammattikorkeakoulussa alkaa akkutekniikan insinöörikoulutus, joka on kehitetty yhteistyössä alueemme yritysten kanssa. Keski-Pohjanmaalla ja lähialueilla käynnistyy lähitulevaisuudessa useita akku- ja kaivosteollisuuden hankkeita. Tarve akkutekniikan asiantuntijoille tulee olemaan suuri, joten nyt on erinomainen hetki kouluttautua alan osaajaksi. Lue lisää

 

Kaivosalan koulutus

Oppilaitoksemme on kaivosalalla ja erityisesti rikastamopuolella Suomen suurin oppilaitos. Lähtökohta on asiakkaan tarpeet ja koulutuksia toteutetaan suoraan yrityksille sekä muille oppilaitoksille ja eri koulutusasteille. Järjestämme yrityskohtaisia työntekijäkoulutuksia ja asiantuntijakoulutuksia sekä muuntokoulutuksia. Lue lisää

Insinööri (AMK), kaivosalan muuntokoulutus

Muuntokoulutuksella varmistat valmiudet työskennellä kaivosteollisuuden monipuolisissa, nopeasti kehittyvissä ja kilpailukykyisesti palkatuissa työtehtävissä. Lue lisää

Kaivosalan perustutkinto

Kaivosalan perustutkinto antaa sinulle perustiedot ja valmiudet toimia erilaisissa kaivosalan työtehtävissä. Koulutuksessa painotetaan työmenetelmien, työturvallisuuden, työvälineiden, työkoneiden ja ympäristöasioiden hallintaa sekä asiakaspalvelutaitoja. Lue lisää

 

Kaivosalan perustutkinto

Kaivosalan ammattilaisena hallitset muun muassa louhintatekniikan, louheenkäsittelyn, kallion lujitustyöt sekä rakennustekniset työt. Lue lisää

 

Kaivannaisalan yksikkö - Oulu Mining School

Lue lisää

Master's in Mineral Resources and Sustainable Mining

Lue lisää

 

Infra-alan koulutus

Lue lisää

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa johtaa vastuualueensa henkilöstöä, tuotantotyötä, toimia organisaation turvallisuus- ja ympäristöalan ohjeiden mukaisesti sekä kehittää esimiestaitojaan. Tutkinnon suorittanut hallitsee myös valitsemiensa tutkinnon osien erityisalueiden tiedot ja taidot. Valinnaisten tutkinnon osien osaaminen voi liittyä tuotannon johtamiseen, henkilöstön osaamisen kehittämiseen, tuotannon kunnossapitotyön johtamiseen, projektinhallintaan tuotannollisessa ympäristössä tai tuotannon turvallisuus- ja ympäristöjohtamiseen. Lue lisää

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Lähiesimiestyön ammattitutkinto antaa uusia näkökulmia johtamiseen ja työyhteisön kehittämiseen. Kohderyhmänä ovat erilaisissa toimintaympäristöissä kuten julkishallinnon tai yksityisen sektorin päivittäisjohtamisen tehtävissä toimivat henkilöt; esimerkiksi työryhmän, tiimin, osaston tai vastaavan lähiesimiehet tai työryhmän vetäjät. Lähiesimiestyön ammattitutkinto sopii myös uusille esimiehille sekä operatiivisessa vastuutehtävässä aloittaneille päälliköille ja asiantuntijoille. Lue lisää

Teknologiaosaamisen johtaminen (ylempi AMK)

Centria-ammattikorkeakoulun teknologiaosaamisen johtamisen koulutus on tarkoitettu sinulle, joka työskentelet tai haluat tulevaisuudessa työskennellä teknologia-alan johtamis- ja esimiestehtävissä. Koulutuksessa perehdytään etenkin teknologia-alan yritysten ja henkilöstön johtamiseen ja kehittämiseen. Lue lisää

Digitalisaation johtaminen (ylempi AMK)

Digitalisaation johtamisen ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunnattu sinulle, joka työskentelet tai haluat tulevaisuudessa työskennellä erilaisten digitalisaatioprojektien parissa esimerkiksi johtamistehtävissä tai asiantuntijana. Koulutus toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, joten voit suorittaa sen mistä päin Suomea tai maailmaa tahansa. Lue lisää

Liiketoimintaosaaminen (ylempi AMK)

Kehitä asiantuntijuuttasi ja laajenna työmahdollisuuksiasi suorittamalla liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Centria-ammattikorkeakoulussa. Liiketalouden YAMK-koulutuksessa erikoistutaan liiketoimintaosaamiseen, ja painotus on etenkin liiketoiminnan ja organisaatioiden kehittämisessä. Koulutus järjestetään kokonaan verkon välityksellä, joten voit osallistua opetukseen mistä päin maailmaa tahansa. Lue lisää

Strateginen markkinointi ja myynnin johtaminen

Opintojaksolla saadaan vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Mitä strateginen markkinointi on? Miksi strateginen markkinointi on tärkeää ja mikä on sen rooli yrityksen johtamisessa? Miten strateginen markkinointi voidaan toteuttaa yrityksessä? Miten myyntiä voidaan suunnitella ja toteuttaa onnistuneesti? Lue lisää

 

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittaneella on osaamista suunnitella ja ohjata työryhmän työskentelyä sekä perehdyttää työntekijöitä tai opiskelijoita työpaikkaan ja tehtäviin. Tutkinnon suorittaneille on hyvät viestinälliset valmiudet ja hän osaa kehittää työryhmänsä toimintaa. Hänellä on perustiedot esimiestyöstä. Lue lisää

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto mahdollistaa henkilökohtaisen johtajuuden kehittämisen suunnitelmallisesti omassa työympäristössäsi. Lue lisää

 

 

Tiedolla johtaminen -verkkokoulutus

Tiedolla johtamisella tarkoitetaan oikeaan, laadukkaaseen ja ajantasaiseen tietoon perustuvaa päätöksentekoa, joka voi olla strategista, taktista tai operatiivista. Oikea tieto ja informaatio jalostetaan datasta analysoimalla. Lue lisää

Liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen koulutus, Tradenomi YAMK, verkkokoulutus

Liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen yleisenä tavoitteena on kouluttaa yrityksiin ja organisaatioihin kehittämisorientoituneita asiantuntijoita ja esimiestason/johtamisen osaajia. Lue lisää

Tiedolla johtaminen ja kehittäminen, Tradenomi YAMK, verkkokoulutus

Tiedolla johtaminen ja kehittäminen – liiketalouden tradenomi (YAMK) koulutus valmentaa johtamisen ja kehittämisen asiantuntijoita yrityksiin ja organisaatioihin. Lue lisää

Matkailualan kehittäminen ja johtaminen, Restonomi YAMK, verkkokoulutus

Koulutus on tarkoitettu soveltuvan ammattikorkeakoulun, esimerkiksi restonomi, tradenomi, liikunnanohjaaja (AMK), soveltuvan korkeakoulututkinnon tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneille. Lue lisää

 

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, henkilöstöhallinnan osaamisala

Koulutus antaa sinulle valmiuksia toimia johdon strategisena kumppanina, liiketoiminnan ja oman vastuualueen kehittäjänä. Saat valmiuksia osaamisen ja kyvykkyyksien johtamiseen. Saat asiantuntijuutta henkilöstöasioihin sekä esihenkilöiden tukena toimimiseen. Lue lisää

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Koulutus antaa sinulle valmiuksia toimia lähiesimiehenä, tiiminvetäjänä ja työryhmän vetäjänä. Saat valmiuksia esimiestyöhön, päivittäiseen vuorovaikutukseen, työssä ohjaamiseen ja perehdyttämiseen sekä työyhteisösi kehittämiseen. Lue lisää

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Koulutus antaa sinulle käytännön työkaluja yrityksen tai vastuualueesi johtamistyössä kehittymiseen, vastuualueesi johtamiseen ja kehittämiseen sekä henkilöstön sitouttamiseen ja motivoimiseen. Koulutuksen avulla saat riittävät valmiudet suorittaa Johtamisen ja Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon. Tarjoamme mahdollisuuden ottaa haltuun digitaalisia välineitä osana omaa johtamista. Lue lisää

Innovatiivinen matkailualan johtaminen (YAMK)

Restonomi (ylempi amk) –tutkinto on työelämän jatkotutkinto, joka antaa laaja-alaiset valmiudet matkailualan toimijoiden asiantuntijuuden ja esimiestaitojen jatkuvaan innovatiiviseen kehittämiseen. Lue lisää

Digiajan palvelujohtaminen (YAMK)

Koulutuksesta saatava tutkinto antaa pätevyyden toimia vaativissa esimies-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa kelpoisuuden julkiseen virkaan ja tehtävään, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Lue lisää

Tiedolla johtamisen asiantuntija

Tiedolla johtamisen asiantuntija toimii tiedon hyödyntämisen asiantuntijana ja kehittäjänä sekä johtaa tietoon pohjautuvaa kehittämis- ja innovaatiotoimintaa yrityksissä ja muissa organisaatioissa. Lue lisää

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto

Syvennät osaamistasi liiketoiminnan suunnittelussa, analysoimisessa sekä laajennat osaamistasi toimintaprosessien kehittäjänä. Opit käyttämään tieto- ja viestintätekniikkaa tarkoituksenmukaisesti ja toimimaan erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä. Opit arvioimaan yrityksesi ja organisaatiosi tilannetta ja toimintaa, sekä opit tunnistamaan toimialasi, yrityksesi tai vastuualueesi kehittämis- ja muutostarpeet. Lue lisää

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Lähiesimiestyön ammattitutkinto on suunnattu julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin toimijoille, jotka työskentelevät työryhmän, tiimin, osaston, palveluyksikön tai vastaavan lähiesimiehinä. Koulutus sopii myös työhön osallistuvalle työnjohdolle. Voit olla esimiesasemassa tai siirtymässä näihin tehtäviin ja haluat vahvistaa esimiestyöhön liittyvää johtamisosaamista. Lue lisää

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Koulutus on tarkoitettu esimiehille, johtajille ja yrityksen omistajille, jotka tekevät vaativaa johtamisen asiantuntijatyötä julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Lue lisää

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto

Koulutuksen jälkeen osaat johtaa vastuualueesi henkilöstöä, tuotantotyötä, toimia organisaatiosi turvallisuus- ja ympäristöalan ohjeiden mukaisesti sekä kehittää esimiestaitojasi. Lue lisää

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Hyvät digitaaliset palvelut ovat yrityksen paras käyntikortti! Digitalisaation avulla voit parantaa prosesseja ja virtaviivaistaa asiakkaiden käyttäjäkokemusta. Lähde kehittämään digitaalisia palveluita ja varmista tulevaisuuden kilpailukyky organisaatiossasi. Lue lisää

Palveluliiketoiminnan kehittäminen (YAMK)

Palveluliiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelmassa vahvistat palvelujen kehittämisen osaamista, sovellat palveluliiketoiminnan kehittämisen teorioita, saat välineitä digitaalisten palvelujen kehittämiseen, osaat fasilitoida palvelujen kehittämisen työpajoja ja palvelumuotoilla sekä opit johtamaan asiakassuhteita- ja kokemusta. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneena osaat johtaa työelämän kehittämistarpeisiin perustuvaa tutkimus- ja kehitystyötä yhdessä eri toimijoiden kanssa. Lue lisää

Johtaminen ja työhyvinvointi (YAMK)

Ylempi korkeakoulututkinto (YAMK) auttaa sinua etenemään urallasi johtamis- ja esimiestehtäviin, ja johtamisen ja työhyvinvoinnin asiantuntijaksi.  Tradenomi (ylempi AMK) voi työskennellä erilaisissa johtotehtävissä yksityisen, julkisen tai kolmannen sektorin palveluksessa. Lue lisää

Lean-johtaminen (YAMK)

Opiskele Lean-johtamisen ja laadunhallinnan huippuosaajaksi Oulun ammattikorkeakoulussa! Lean-johtaminen on uusi korkeakoulututkintomme (YAMK), jossa opit Lean-johtamista sekä asiantuntijaorganisaatiossa että tuotannollisessa organisaatiossa. Koulutus antaa sinulle valmiudet kehittää yrityksen palveluja sekä liiketoimintaprosesseja. Lue lisää

Rakennusprojektin tehokas johtaminen (YAMK)

Insinöörin ylempi korkeakoulututkinto auttaa sinua etenemään urallasi esimies- ja asiantuntijatehtäviin tai perustamaan oman yrityksen. Insinöörinä (insinööri ylempi AMK) voit työskennellä johtotehtävissä yksityisen tai julkisen sektorin palveluksessa. Lue lisää

Muita johtamiskoulutuksia

Lue lisää

 

Liiketoiminnan ammattitutkinto

Liiketoiminnan ammattilaisia tarvitaan työelämässä kaikilla eri aloilla. Liiketoiminnan ammattitutkinnon suorittaminen mahdollistaa erilaisten yritysten ja muiden organisaation työtehtävissä toimimisen. Tutkinto antaa sinulle valmiudet työskennellä liiketoiminnan asiantuntijatehtävissä valitsemasi osaamisalan ja tutkinnon osien mukaisesti. Lue lisää

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Lähiesimiestyön ammattitutkinto antaa työkaluja lähiesimiestyön eri haasteisiin alasta riippumatta. Osaava lähiesimies tuo tehokkuutta ja varmuutta päivittäisjohtamisen eri tehtäviin. Lue lisää

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Haluatko kehittyä johtajana? Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto on koulutus sekä yksityisen että julkisen sektorin johtamistehtävissä toimiville henkilöille. Tutkinnon myötä opit johtamaan henkilöstöä, yrityksen taloutta ja kehittämään toiminnan tuloksellisuutta. Koulutus toteutetaan yhteistyössä MIF-instituutin kanssa. Lue lisää

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittaneena osaat muotoilla ja tuotteistaa tuotteesi tai palvelusi asiakaslähtöisesti ja rakentaa sen ympärille toimivan brändin. Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto toteutetaan laajennettuna oppisopimuskoulutuksena yhteistyössä eri koulutuksen järjestäjien kanssa. Lue lisää


Strateginen johtaminen (avoin YO)

Strategisen johtamisen kurssilla tarkastellaan strategiaa ihmisten toiminnan kautta—toisaalta suunnittelun, mutta toisaalta jatkuvan muutoksen ja epävarmuuden kanssa tasapainoilun näkökulmasta. Lue lisää

Ketterä johtaminen mikroyrityksissä (avoin YO)

Mikroyrityksen liiketoimintaympäristö muuttuu jatkuvasti, mikä tuottaa uusia mahdollisuuksia. Tällä kurssilla opitaan vastaamaan uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin ketterän johtamisen menetelmillä. Kurssi tarjoaa sekä teoriaa että työkaluja yrityksen ketterään johtamiseen, jolla saadaan kilpailuetua nopeasti muuttuvissa tuote- ja palvelukehitysympäristöissä. Lisäksi kurssilla opitaan hallitsemaan nopean ja kokeilevan tuotteistamisen ja palveluntuottamisen käsitteistö ja periaatteet. Lue lisää

Mikroyrittäjyyden opintokokonaisuus

Tämä paikasta ja ajasta riippumaton opintokokonaisuus tarjoaa kattavat tiedot mikroyrittäjyydestä, ja se sopii niin yrittäjille kuin aiheesta kiinnostuneille.  Lue lisää

Executive MBA (EMBA)

Koulutusohjelmasta saat valmiuksia vastata liiketoiminnan ja johtamisen haasteisiin sekä käytännön keinoja menestykseen. Lue lisää

EMBA in safety management

Koulutusohjelmassa keskitytään turvallisuusjohtamisen sisältöön työturvallisuuden, -hyvinvoinnin, -kyvyn, esimiestyön ja riskein hallinnan teemoihin. Lue lisää

Master of SafetyTM - Turvallisuusjohdon koulutus

Vuonna 2016 uudistettu Master of SafetyTM -täydennyskoulutusohjelma on suunnattu eri toimialojen työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyvissä johto-, päällikkö- tai vaativissa asiantuntijatehtävissä työskenteleville, jotka hakevat tietotaidollista lisäarvoa: strategisessa johtamisessa, turvallisuus- ja laatujohtamisessa, työturvallisuuden, -terveyden ja -hyvinvoinnin edistämisessä sekä riskienhallinnassa. Lue lisää

Mikroyrittäjyyden perusteet (AVOIN YO)

Kurssi tarjoaa yrittäjälle käytännönläheistä tietoa muun muassa liiketoimintasuunnitelman laatimisesta, hinnoittelusta sekä taloudenhallinnasta. Lisäksi kurssilla käsitellään mikroyritysten johtamisen ja kasvun erityispiirteitä sekä niiden taloudellista, yhteiskunnallista ja sosiaalista merkitystä. Lue lisää

Muita johtamisen täydennyskoulutuksia

Lue lisää

Liiketoiminnan ja myynnin johtaminen - liiketoiminnan erikoisammattitutkinto

Liiketoiminnan ja myynnin johtamiseen suunnatulla liiketoiminnan erikoisammattitutkinnolla kehität omaa osaamistasi sekä luotsaat tiimisi ja yrityksesi kohti tuloksellisempaa myyntiä ja tulosta. Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka toimit liiketoiminnan vetäjänä, myynnin johtotehtävissä, myyntitiimin vetäjänä tai yrittäjänä omassa yrityksessä. Lue lisää

Älykäs tiedolla johtaminen

Perustatko päätöksesi tietoon ja dataan vai mutuun ja tunteeseen? Älykäs tiedolla johtaminen -kurssin jälkeen jalostat saatavilla olevan tiedon ymmärrykseksi, jota voidaan hyödyntää osana liiketoimintaa ja päätöksentekoa. Opit kysymään kehittämisen kannalta oikeat kysymykset, etsimään niiden ratkaisuun tukea datasta sekä rakentamaan tietoa arvostaa organisaatiokulttuuria. Lue lisää

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Esihenkilötyö on keskeinen osa organisaation menestystä. Lähiesimiestyön ammattitutkinto antaa sinulle käytännön eväät toimivan ja hyvinvoivan työyhteisön rakentamiseen. Koulutus on sinua varten, oletpa sitten esihenkilötyösi alkuvaiheessa tai konkari, joka haluaa kehittyä ihmisläheisessä johtamisessa. Koulutukseen on  jatkuva haku – ilmoittaudu vaikka heti ja aloita opinnot joustavasti! Lue lisää

Strateginen henkilöstöjohtaminen

Työelämän nopea muutos haastaa henkilöstöjohtamisen aivan uudelle tasolle. Olemme tilanteessa, jossa henkilöstö on organisaation kriittinen menestystekijä. Miten hyvin sinun yrityksesi pärjää kovenevassa kilpailussa? Strateginen henkilöstöjohtaminen -kurssilla kytket oman organisaatiosi henkilöstöjohtamisen liiketoiminnan ytimeen. Lue lisää

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinnosta saat osaamista toimia vastuullisena tuotannon työnjohtajana. Tutkinnon suoritettuasi voit käyttää tutkintonimikettä työnjohtaja. Lue lisää

Henkilöstöpäällikön tutkinto™

Oletko valmis henkilöstöpäällikön tehtäviin? Koulutuksessa opit suunnittelemaan HR:n toimintoja kokonaisuutena ja myös toteuttamaan suunnitelmat käytännössä. Koulutuksen suorittanut henkilöstöpäällikkö on HR-toimintojen ammattilainen, joka työllään tukee aidosti liiketoimintaa. Lue lisää

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (ent. JET) valmistaa sinut entistä tavoitteellisemmaksi johtajaksi. Tutkinnossa osoitat osaamisesi omissa työtehtävissäsi, joten sinun tulee toimia johto- tai esihenkilötehtävissä. Lue lisää

 

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, JYEAT

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto on tarkoitettu sinulle, joka haluat kehittää ja osoittaa johtamistaitojasi. Tutkinto sopii kaikilla toimialoilla työskenteleville. Tutkinnon suorittaminen edellyttää, että teet sellaisia käytännön työtehtäviä, jotka mahdollistavat tutkinnon suorittamisen. Lue lisää

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Lähiesimiestyön ammattitutkinto antaa sinulle hyvän osaamisperustan lähijohtamiseen. Koulutusohjelmassamme saat valmennusta oma lähiesihenkilötyösi kehittämiseen ja kokemuksien jakamiseen muiden samassa roolissa toimivien kanssa. Pääset osoittamaan osaamisesi käytännön työtehtävissä ja saat virallisen tutkintotodistuksen esimiesosaamisesta. Lue lisää

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon taloushallinnon osaamisala tarjoaa kokonaisvaltaista osaamista taloushallinnon esimies- ja/tai asiantuntijatehtävissä. Tutkinnon suoritettuasi osaat esimerkiksi analysoida, suunnitella ja seurata taloutta ja rahoitustoimintaa, toteuttaa budjetti- tai talousarvioseurantaa sekä laatia konsernitilinpäätöksen. Lue lisää

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto sopii teollisuus- ja palvelutuotantoalojen työjohto- tai esimiestehtävissä toimiville. Tutkinnon suoritettuasi osaat johtaa vastuualueesi henkilöstöä ja tuotantotyötä, toimia organisaatiosi turvallisuus- ja ympäristöohjeiden mukaisesti sekä kehittää esimiestaitojasi. Lue lisää

Voimalaitosmestari

Voit hakeutua, kun sinulla on alan ammattitutkinto (voimalaitoksen käyttäjä), alikonemestarikoulutus tai alikonemestarinkirja. Lisäksi sinulla on koulutukseen soveltuva työsuhde tai yrittäjyys energia-alalla, jossa työtehtäväsi ovat tuotannossa, käytössä tai kunnossapidossa. Lue lisää

Työelämän englanti

Lue lisää

 

Suomen kielen iltakurssi

Lue lisää

Avoimen AMK:n tarjonta

Lue lisää

Kielikoulutuksia työelämän tarpeisiin

Lue lisää

Kieliopinnot

Lue lisää

 

Avoimen yliopiston tarjonta

Lue lisää

 

Ammatilliset suomen kielen koulutukset - suomea työpaikalle

Lue lisää

Monissa ammateissa edellytetään työtehtävässä vaadittavaa korttia, kuten työturvallisuus- tai tulityökortti. Jos sinulta puuttuu jokin työssä vaadittavista korteista/sertifikaateista tai niiden voimassaolo on mennyt umpeen, tule päivittämään osaaminen kuntoon!

Kortti- ja pätevyyskoulutukset

Lue lisää

 

Koulutuskeskus_vaaka_pieni.jpg

Kortti- ja pätevyyskoulutukset

Lue lisää

 

Kortti- ja pätevyyskoulutukset

Lue lisää

Kortti- ja pätevyyskoulutukset

Lue lisää

 

Kortti- ja pätevyyskoulutukset

Lue lisää

 

Kortti- ja pätevyyskoulutukset

Lue lisää

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

Koneasentaja osaa kokoonpanna ja asentaa mekaanisia koneita- ja laitteita. Hän osaa tehdä koneasennuksia oikeassa järjestyksessä ja oikeilla menetelmillä työohjeiden ja piirustusten avulla. Asentaja osaa tarkastaa asennettavaksi tarkoitetut osat ja komponentit, sekä tehdä niihin tarvittavat tarkistukset, muutokset ja dokumentoinnit. Hän tuntee koneiden ja laitteiden rakenteita ja toimintaa, osaa käyttää materiaaleja ja eri asennusmenetelmiä työn kannalta tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti. Koneasentaja osaa soveltaa mekaniikkaa, hydrauliikkaa ja pneumatiikkaa työssään. Hän osaa tehdä koneiden ja laitteiden asennuksia, huoltoja ja olla mukana laitteistojen käyttöönotossa ja korjauksissa. Lue lisää

Tuotantoteknologia

Lue lisää

 

Koulutuskeskus_vaaka_pieni.jpg

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset perusvalmiudet teknologiateollisuuden valmistustehtäviin, kone-, laite- ja automaatioasennuksiin sekä kunnossapitotehtäviin. Laaja-alaisten perusvalmiuksien lisäksi hänellä on erikoisosaaminen johonkin työtehtävään. Hänellä on materiaalituntemusta ja hän tuntee koneiden ja laitteiden rakenteita ja toimintaa. Hän osaa käyttää käsityövälineitä sekä valmistuksessa ja kunnossapidossa käytettäviä koneita. Lue lisää

 

kpedu-5b1e4368cdfa0.png

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia mm. koneistajana, CNC-koneistajana, koneasentajana ja huoltomiehenä huoltoyrityksissä, metallituotteita ja -rakenteita valmistavissa konepajoissa tai tuoteverstaissa, sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa, rakennus-, muovi- ja prosessiteollisuudessa sekä kone- ja moottorikorjaamoissa. Lue lisää

Kunnossapidon palvelutoiminta

Lue lisää

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

Tutkinnon suorittanut voi työskennellä kone- ja tuotantotekniikan erilaisissa työtehtävissä. Hän voi suuntautua joko valmistus- tai asennustöihin. Alan tärkeimpiä työtehtäviä ovat levy- ja hitsaustyöt, CNC-koneistus, kokoonpano- ja asennustyöt, sekä muovi- ja kumituotteiden valmistaminen. Lue lisää

Kunnossapitoalan koulutukset

Lue lisää

 

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

Koneasennus sopii sinulle, joka olet kiinnostunut koneiden ja laitteiden kokoonpano-, asennus ja kunnossapitotehtävistä. Tunnet koneiden ja laitteiden rakenteita ja toimintaa sekä osaat käyttää materiaaleja ja eri asennusmenetelmiä oikeassa järjestyksessä työohjeiden ja piirustusten mukaisesti. Koneasentajana osaat soveltaa mekaniikkaa, hydrauliikkaa ja pneumatiikkaa työssäsi. Lue lisää

Pyörivien koneiden kunnossapidon perusteet

Koulutuksessa opit pyörivien koneiden kunnossapidon perusteet ja menetelmät sekä turvalliset toimintatavat. Koulutus ei edellytä aikaisempaa kokemusta kunnossapidosta. Koulutus toteutetaan OSAO Edu Oy:n ja Oy SKF Ab:n yhteistyönä. Lue lisää

 

Konetekniikan maisteriohjelma

Konetekniikan diplomi-insinöörinä tunnet erilaisten laitteiden, rakenteiden ja koneiden ominaispiirteet sekä niille asetetut vaatimukset. Opit suunnittelemaan ja kehittämään laitteiden toimintaa ja luotettavuutta digitaalisia työkaluja hyödyntäen. Lue lisää

Kone-, metalli- ja kunnossapitotekniikan koulutus

Kone-, metalli- ja kunnossapitotekniikan työnjohtajan tulee hallita laajoja asiakokonaisuuksia. Häneltä vaaditaan myös hyviä esimiestaitoja ja osaamista toimia teknisenä asiantuntijana. Kone-, metalli- ja kunnossapitotekniikan koulutus takaa osaamisesi ajantasaisuuden ja vahvistaa asiantuntijuuttasi. Lue lisää

 

Kunnossapitokoulutukset

Lue lisää

Trukkikorttikoulutus

Trukin käyttökoulutus on suunnattu kaikille, jotka tarvitsevat trukin käsittelytaitoja työssään. Trukkikoulutuksessa perehdytetään trukin ja kuormankäsittelyn oikeisiin toimintamalleihin ja turvalliseen ajokäyttäytymiseen. Lisäksi tutustutaan eri trukkityyppeihin ja niiden keskeisiin ominaisuuksiin. Lue lisää

 

Trukkikurssi

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistujat trukin turvalliseen käyttöön, lisätä osaamista trukinkuljettajan vastuista ja velvollisuuksista, lainsäädännöstä sekä trukkityypeistä ja niiden teknisistä ominaisuuksista. Lue lisää

 

Trukkikorttikoulutus

Tiedätkö mitä velvollisuuksia trukkien käyttöön liittyy? Tunnetko lainsäädännön ja asetukset sekä kuljettajan vastuun? Trukkikoulutus antaa sinulle eväät turvalliseen työskentelyyn trukeilla. Lue lisää

 

Ajoneuvonosturinkuljettajan perusosaaminen

Haluatko saada pätevyyden alalle, jossa sinua odottaa mielenkiintoinen ammatillinen työkenttä ja osaaville ammattilaisille löytyy hyvin töitä? Opit ajoneuvonosturin peruskäytön työelämälähtöisessä koulutuksessa alan yritysten tarjoamissa harjoittelupaikoissa. Lue lisää

Tavaran vastaanotto ja säilytys sekä Trukinkuljettajan tehtävät 

Logistiikan perustutkinnon varastopalveluiden osaamisalan pakollisten tutkinnon osien suorittaminen antaa valmiudet toimia varaston erilaisissa työtehtävissä. Työvoimakoulutus toteutetaan yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan TE-palveluiden kanssa. Lue lisää

Kuormausnosturin käyttö asennustyössä

Kuormausnosturin käyttö asennustyössä -tutkinnon osa on osa maarakennusalan ammattitutkintoa, ajoneuvonosturinkuljetuksen osaamisalaa. Lue lisää

 

Nostolaitteiden ja nostoapuvälineiden tarkastuskoulutus

Lue lisää

Muita nostolaitteiden ja nostoapuvälineiden tarkastuskoulutuksia

Lue lisää

Prosessiteollisuuden ammattitutkinto

Tutkinnon suorittanut tuntee metallien jalostusteollisuuden osaamisalan prosessit raaka-aineista lopputuotteeksi ja sekä ymmärtää yksittäiset prosessivaiheet ja niissä tapahtuvat kemialliset reaktiot ja fysikaaliset vaikutukset. Lisäksi hän osaa huolehtia laadunvalvonnasta ja turvallisuus- ja ympäristöasioista sekä ymmärtää yritystalouteen, toimintaympäristöön ja asiakkuuksiin kytkeytyvät asiat ja vaikutukset. Lue lisää

Tuotannon ja prosessien kehittämispalvelut

Lue lisää

Insinööri (AMK), prosessi- ja materiaalitekniikka, kemiantekniikka

Kemiantekniikan insinöörikoulutuksestamme valmistut monipuoliseksi kemiantekniikan osaajaksi, jolla on erinomaiset työllistymismahdollisuudet niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Lue lisää

Mittaus- ja laboratoriopalvelut

Lue lisää

 

Prosessiteollisuuden ammattitutkinto

Prosessiteollisuuden ammattitutkinnon suorittanut osaa ottaa huomioon turvallisuuteen, laatuun ja ympäristöön liittyviä tekijöitä, ja pystyy näin itse vaikuttamaan käytännön työtehtävissään kestävän kehityksen toteutumiseen. Lue lisää

Prosessiteollisuuden perustutkinto, kemianteollisuuden osaamisala

Prosessinhoitaja toimii prosessiteollisuuden tuotantotehtävissä, usein vuorotyössä. Työtehtäviin kuuluu prosessin valvontaa ja säätöä, prosessinäytteiden ottoa sekä huoltotöitä. Lue lisää

Uudistuvan teollisuuden asiantuntija

Uudistuvan teollisuuden asiantuntija toimii nykyajan modernien tuotantokokonaisuuksien parissa käyttäen uusia teknologisia ratkaisuita ja työkaluja. Lue lisää

Tekninen tuotekehitys ja mittaus- ja testauspalvelut

Lue lisää

Prosessiteollisuuden perustutkinto

Prosessialalla opiskelet tuotannon työvaiheita ja tehtäviä. Tuotantolaitoksissa raaka-aineista valmistetaan terästä, sellua, kartonkia ja paperia. Alan uusinta teknologiaa hyödyntävät erityyppiset biojalostamot ja biotuotetehtaat, joissa valmistetaan puusta sellua, biotuotteita, bioenergiaa ja -polttoaineita. Lue lisää

Prosessiteollisuuden ammattitutkinto

Koulutus on tarkoitettu tekniikan alan perustutkinnon suorittaneille, muutaman vuoden teknistä työkokemusta omaaville tai muutoin vastaavan osaamisen hankkineille. Lue lisää

 

Prosessiteollisuuden perustutkinto

Kemianteollisuuden prosessinhoitaja hallitsee ja valvoo kemianteollisuuden yritysten koneita ja järjestelmiä. Voit työskennellä esimerkiksi paperi- ja kemianteollisuuden yrityksissä sekä vesi- ja lämpölaitoksissa. Lue lisää

Prosessiteollisuuden ammattitutkinto, kemia

Syvennä ja kehitä osaamistasi kemian alan prosesseista ja niiden merkityksestä tuotannossa. Prosessitekniikan ammattitutkinnon suoritettuasi tunnet kemianteollisuuden prosessit raaka-aineista lopputuotteeksi. Opit ymmärtämään yksittäiset prosessivaiheet ja niissä tapahtuvat kemialliset reaktiot ja fysikaaliset vaikutukset. Lue lisää

Prosessiteollisuuden erikoisammattitutkinto

Tutkinnon suorittaneella on laaja-alainen prosessiteollisuuden osaaminen. Hän osaa yrityksensä tuotantoprosessit, asiakkaat ja toimittajat, yrityksen toimintaympäristön, toimintajärjestelmän ja laadunhallinnan sekä yrityksen kannattavuus- ja markkinatilanteen. Lue lisää

Koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinto, prosessiteollisuus

Suorita koneasennuksen ja kunnossapidon prosessiteollisuuteen (kemianteollisuus, paperi- ja selluteollisuus ja metallien jalostus) suuntautunut koulutusohjelma joustavasti töiden ohella. Suorittamalla koneasennuksen ja kunnossapidon prosessiteollisuuteen suuntautuvan koulutusohjelman saat arvokkaan ammattitutkintotodistuksen. Lue lisää

 

Prosessitekniikan maisteriohjelma

Useilla teollisuudenaloilla hyödynnettävä prosessitekniikka on yksi keskeisistä hyvinvointia ja kestävää kehitystä edistävistä tekniikan aloista. Lue lisää

Prosessiteollisuuden tutkimuspalvelut

Lue lisää

Prosessi- ja tuotantotekniikan koulutus

Työnjohtajana varmistat osaamisellasi prosessi-, tuotanto- ja automaatiotekniikan toiminnan laadun. Prosessi- ja tuotantotekniikan koulutus antaa monipuoliset valmiudet toimia prosessi- ja tuotantotekniikan sekä teollisuuden alalla työnjohto- ja esimiestehtävissä. Lue lisää

 

Prosessiteollisuuden ammattitutkinto, metallien jalostusteollisuus

Metallien jalostusteollisuuden osaamisala soveltuu sinulle, joka työskentelet prosessiteollisuuden tuotantoprosessien työtehtävissä muun muassa metallinjalostusteollisuudessa ja sähkökemiallisen pintakäsittelyn laitoksissa. Lue lisää

Prosessiteollisuuden erikoisammattitutkinto

Prosessiteollisuuden erikoisammattitutkinnon suoritettuasi työskentelet prosessiteollisuuden tuotannossa tuotantoprosessien asiantuntijan, kehittäjän tai tiiminvetäjän tehtävissä omalla vastuualueellasi sekä erilaisissa projekteissa. Osaat myös yritystalouden ja tuloksellisen toiminnan periaatteet. Lue lisää

Tekniikan alan koulutukset

Lue lisää

Märkätilojen vedeneristäjä

Sertifiointikoulutus on tarkoitettu märkätilojen vedeneristäjinä työskenteleville, joilla on jo riittävä kokemus talonrakennus- ja märkätilarakentamisesta. Lue lisää

Älykäs puurakentaminen ja pintakäsittely

Lue lisää

 

Koulutuskeskus_vaaka_pieni.jpg

Tekniikan alan koulutukset

Lue lisää

 

Insinööri, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörikoulutuksen keskeisimpiä aihealueita ovat rakennustuotanto, korjausrakentaminen sekä kiinteistöjen kunnossapidon pitkän tähtäimen suunnittelu. Lue lisää

Rakennustekniikan palvelut

Lue lisää

 

Rakentamisen ja kunnossapidon koulutukset

Lue lisää

Insinööri (AMK) Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörinä suunnittelet ja toteutat tulevaisuuden rakennuksia, teitä, katuja ja kaivoksia sekä vesi- ja jätehuoltojärjestelmiä. Voit työskennellä asiantuntija-, johtamis-, projektivienti-, tuotanto- ja suunnittelutehtävissä yksityisellä ja julkisella sektorilla. Lue lisää

Rakennusmestari

Rakennusmestarina työskentelet asiantuntija-, johtamis- ja tuotantotehtävissä yksityisellä ja julkisella sektorilla. Koulutus antaa sinulle hyvät edellytykset toimia myös rakennusalan yrittäjänä. Lue lisää

Rakennusterveysasiantuntijan (RTA) ja sisäilma-asiantuntijan (SISA) henkilösertifiointiin valmentava koulutus

Rakennusterveysasiantuntijan koulutus on 45 opintopisteen laajuinen, henkilösertifiointiin valmentava koulutus.

Koulutus on suunnattu kiinteistöjä omistaville ja hallinnoiville henkilöille, sisäilma- ja homeongelmia tutkiville konsulteille, terveystarkastajille sekä henkilöille, jotka haluavat perehtyä syvällisesti alaan.

Valmentavan koulutuksen jälkeen on henkilösertifioinnin vaatimusten täyttävien mahdollista hakea Eurofins:ltä RTA- tai sisäilma-asiantuntijan henkilösertifikaattia. Lue lisää

Rakennusalan koulutukset

Lue lisää

Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Rakennusinsinöörinä työskentelet monipuolisissa rakennusalan tehtävissä ja kuulut rakennusalan ammattilaisten laajaan joukkoon. Lue lisää

Rakennusmestari (AMK)

Rakennusmestarina työskentelet rakennustyömaan työnjohdossa, erilaisissa tuotannon suunnittelutehtävissä ja valvonnassa. Valmistumisesi jälkeen hallitset rakennustuotannon perustaidot, mutta osaat myös suunnitella ja kehittää toimintaa. Lue lisää

Rakennuslaboratorio

Lue lisää

 

Rakennusalan perustutkinto

Talonrakentajana oma kädenjälki ja työn tulokset näkyvät konkreettisesti. Opiskelu tapahtuu oppilaitoksen omilla rakennustyömailla tai työpaikoilla alan yrityksissä. Lue lisää

Maanrakennusalan ammattitutkinto

Maarakennusalan ammattitutkinnon suorittaneella on ammattitaito toimia maarakennusalaan liittyvissä työtehtävissä. Tutkinnon suorittanut hallitsee työyhteisössä toimimisen periaatteet ja pelisäännöt sekä työnsä ympäristönäkökohdat ja -vaikutukset. Hän tuntee maaperän, maarakentamisen tavat ja niihin vaikuttavat olosuhteet, maarakentamisen materiaalit ja käyttökohteet. Tutkinnon suorittanut osaa soveltaa erikoisosaamistaan työtehtäviensä ratkaisuihin, osaa suunnitella työnsä huomioiden muiden toimenpiteet ja työt sekä osaa ottaa huomioon työmaan kokonaistilanteen. Lue lisää

Maanrakennusalan erikoisammattitutkinto

Maarakennusalan ammattitutkinto on suunnattu alalla työskenteleville maarakennuskoneen kuljettajille, joilla on jo alan työkokemusta. Lue lisää

Märkätilojen vedeneristäjä

Sertifiointikoulutus on tarkoitettu märkätilojen vedeneristäjinä työskenteleville, joilla on jo riittävä kokemus talonrakennus- ja märkätilarakentamisesta. Märkätila-asentajan koulutuksen hyväksytty suorittaminen oikeuttaa hakemaan Eurofins:ltä valtakunnallista henkilösertifiointia. Lue lisää

 

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan DI

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan diplomi-insinöörin työnkuvaan kuuluu rakennetun ympäristön eri osien suunnittelu. Lue lisää

Arkkitehti

Arkkitehtuurin maisteriohjelma Oulun yliopistossa tarjoaa monipuoliset tiedot ja taidot rakennusten, kaupunkitilojen ja yhdyskuntien suunnitteluun. Arkkitehtina olet ammattilainen, jonka työkenttään vaikuttavat yhteiskunta, ekologia, talous ja tekniikka. Lue lisää

Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto

Opi johtamaan henkilöstöä, rakennustuotantoa ja projekteja entistä paremmin. Tässä rakennusalan työnjohtajan koulutuksessa laajennat osaamistasi toimia rakennustyömaalla kannattavasti sekä turvallisuus- ja ympäristöalan ohjeet huomioiden. Lue lisää

Talotekniikan erikoisammattitutkinto

Laajenna osaamistasi työmaakohteiden johtamisessa ja valvonnassa. Tämä talotekniikan koulutus antaa sinulle erinomaiset valmiudet toimia taloteknisten töiden vastaavana henkilönä. Tutkinnon suoritettuasi voit hakea rakennusvalvonnalta KVV- ja IV-työnjohtajan lupia. Lue lisää

 

Rakennusalan ja pintakäsittelyalan koulutukset

Lue lisää

Kosteusmittauskoulutukset

Lue lisää

Centria_tunnus_RGB_FI_marginaalilla.jpg

Älykäs automaatio

Älykäs automaatio -koulutuksessa haetaan ratkaisuja teollisuuden automaatiotekniikan osaajapulaan lisä- ja täsmäkouluttamalla uusia osaajia. Lue lisää

Konetekniikan insinöörikoulutus

Lähde opiskelemaan konetekniikkaa! Centria-ammattikorkeakoulun konetekniikan koulutuksessa opiskellaan koneiden ja laitteiden mitoittamista ja suunnittelua, robotiikkaa ja automaattisia tuotantojärjestelmiä sekä yrityksen talouden hallintaa ja johtamista. Tämä koulutus sopii sinulle, jos haluat tulevaisuudessa työskennellä erilaisten koneiden ja laitteiden parissa. Lue lisää

 

36614118_10156431211776192_7842985898860871680_n.png

Mittaus- ja tietojärjestelmät sekä robotiikka

Lue lisää

Insinööri, konetekniikka

Konetekniikan insinöörikoulutuksessa koulutus on käytännönläheistä ja perehdyt tuotantoprosessien suunnitteluun, toimintaan sekä hallintaan, aivan tuotantoprosessin alusta alkaen aina tuotteen valmistumiseen saakka. Opintoihin kuuluu laboratorioharjoituksia ja käytännön projekteja. Koulutuksessa tehdään konkreettisia töitä, toimeksiantoja ja tuotteita yhteistyössä yritysten kanssa. Koulutuksessa opiskelet perustietoja myös matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa, tietotekniikassa ja teollisuuden eri ammattiaineissa. Lue lisää

 

kpedu-5b1e4368cdfa0.png

3D-teknologia, CNC ja robotiikka

Lue lisää

lapinamk_rgb.jpg

Älykäs automaatio

Älykkään automaation muuntokoulutus on tarkoitettu

  • Lapin
  • Keski-Pohjanmaan
  • Pohjois-Pohjanmaan ja
  • Pohjanmaan

kone-, sähkö-, automaatio-, rakennus-, prosessi-, tuotantotalous- ja LVI-insinööreille, jotka tarvitsevat työssään automaatio-osaamista tai haluavat suuntautua siihen. Opiskelijoiksi voidaan ottaa myös niitä, joilla insinööriopinnot ovat keskeytyneet. Lue lisää

Insinööri (AMK) Konetekniikka

Konetekniikan insinöörinä toimit teollisuuden tai sen alihankintaverkoston suunnittelu-, tuotanto-, käyttö-, kunnossapito- ja johtotehtävissä. Konetekniikka on monipuolinen koulutusala, joka kattaa erilaisten teknisten ratkaisujen ja järjestelmien tuntemuksen. Opinnoissa voi syventää osaamista teollisuus-, kaivos-, tuotekehitys- tai kiertotalousosaajaksi. Kiertotalous opintoja läpileikkaava teema. Lue lisää

 

Toimistokayttoon_Englanniksi-08.png

Älykäs automaatio ja robotiikka, YAMK

Älykkään automaation ja robotiikan ylempi ammattikorkeakoulututkintomme on suunniteltu insinööreille, jotka työskentelevät alan asiantuntijatehtävissä, keskijohdossa, myynnissä tai opetuksessa. Käytännönläheisessä koulutuksessa kehität asiantuntijuuttasi, strategista ajatteluasi, henkilöstöjohtamisen osaamistasi sekä kasvat esimiehenä ja asiantuntijana. Lue lisää

Insinööri (AMK), konetekniikka

Konetekniikan insinöörinä osallistut kaikkien ihmisen tekemien esineiden, laitteiden ja koneiden tekemiseen tai suunnitteluun. Lue lisää

 

yliopisto vaaka.png

Konetekniikka

Konetekniikan diplomi-insinöörinä tunnet erilaisten laitteiden, rakenteiden ja koneiden ominaispiirteet sekä niille asetetut vaatimukset. Opit suunnittelemaan ja kehittämään laitteiden toimintaa ja luotettavuutta digitaalisia työkaluja hyödyntäen. Lue lisää

BRAHELOGOJPG.jpg

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

Sähkö- ja automaatioalan tehtävissä käytetään erilaisia työvälineitä ja mittalaitteita. Tärkeää on erilaisten käytettävien materiaalien ja komponenttien tuntemus, turvallisuus, ekologisuus ja taloudellisuus.  Asennustöissä turvallisuus ja laadukkuus ovat päivän sanoja. Myös asiakaspalvelu on keskeinen osa työtä. Opiskelun aikana tehdään käytännön harjoituksia oppilaitoksen työtiloissa.  Työelämässä opitaan joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella sähkö- ja automaatioalan yrityksissä. Sinulla on myös mahdollisuus lähteä ulkomaille kansainväliseen vaihtoon alan yritykseen. Lue lisää

cetria.jpg

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööri

Centriassa sähkö- ja automaatiotekniikan opinnoissa lähdetään liikkeelle perusteista, joten et tarvitse aiempaa alan osaamista. Opinnoissa tarvitaan matemaattisia tietoja ja taitoja, joita opit opintojen edetessä. Opiskelijoillemme on tarjolla erilaisia työpajoja ja muuta ohjausta opetuksen ohella, joten apua ja tukea on aina saatavilla. Opintojen aikana pääset perehtymään monipuolisesti sähkötekniikan ja automaatiotekniikan eri osa-alueisiin. Lue lisää

 

Koulutuskeskus_vaaka_pieni.jpg

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

Sähköasentaja osaa tehdä asuin-, liike-, toimisto-, teollisuus- ja julkisten kiinteistöjen sähköasennuksiin, käyttöön, huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä tehtäviä sähköasennusalan standardien ja säädösten mukaan. Lue lisää

 

kpedu-5b1e4368cdfa0.png

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa Kokkolan Ammatikampuksella voit suorittaa sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon. Tutkinnon suoritettuasi sinulla on tarvittava perusosaaminen sähkö- ja automaatioalan asennus-, huolto-, ohjaus- ja kunnossapitotehtäviin. Sähkö- ja automaatioalan peruskoulutuksesta saat hyvät valmiudet itsesi ja ammattitaitosi edelleen kehittämiseen sekä tietoyhteiskunnassa toimimiseen. Lue lisää

lapinamk_rgb.jpg

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööri

Sähköinsinöörinä suunnittelet, toteutat, ylläpidät ja käytät sähkö- ja automaatiojärjestelmiä. Sähkötekniikan insinöörinä voit työllistyä esimerkiksi kaivoksiin, suunnittelutoimistoihin, energia- ja teollisuuslaitoksiin, verkkoyhtiöihin tai sähköalan yrityksiin. Lue lisää

Sähkö- ja automaatioalan koulutukset

Lue lisää

 

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

Sähköasentaja asentaa, huoltaa ja pitää kunnossa sähköjärjestelmiä ja -koneita. Sähköasentaja on perehtynyt sähkötekniikkaan, automaatiotekniikkaan ja tietotekniikkaan. Työpaikat ovat uudis- ja korjausrakennustyömailla, teollisuus- ja energialaitoksissa sekä asennus- ja huoltoliikkeissä. Lue lisää

 

Toimistokayttoon_Englanniksi-08.png

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinööri

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörin tehtäväkenttä on laaja.  Valmistuttuasi voit työskennellä esimerkiksi sähkö- tai automaatioalan suunnittelutehtävissä, tehtaissa, voimalaitoksissa ja muissa tuotantolaitoksissa. Voit myös työskennellä myyntitehtävissä laitetoimittajalla, projektipäällikkönä tai esimiehenä. Lue lisää

 

yliopisto vaaka.png

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta

Lue lisää

 

taitotalo.png

Sähkö- ja automaatioalan koulutukset

Lue lisää

Centria_tunnus_RGB_FI_marginaalilla (2).jpg 

Sähköturvallisuustutkinto 1

Tukesin valtakunnallinen sähköturvallisuustutkinto 1. Lue lisää

Tietoturva organisaation riskienhallinnan osana

Koulutus soveltuu yritysten tietoturvasta vastaaville ja kaikille tietoturva-asioista kiinnostuneille. Lue lisää

 

Koulutuskeskus_vaaka_pieni.jpg

Turvallisuusalan perustutkinto

Turvallisuusvalvojaksi voit opiskella Ylivieskassa. Turvallisuusvalvojalla on laaja-alaiset perustiedot ja valmiudet työskennellä, erikoistua tai jatkokouluttaa itseään kaikilla turvasektorin aloilla. Lue lisää

 

kpedu-5b1e4368cdfa0.png

Turvallisuusalan perustutkinto

Tutkinto antaa perustiedot ja valmiudet työskennellä, erikoistua tai jatkokouluttautua kaikille turvasektorin osa-alueille. Lue lisää

Turvallisuusalan ammattitutkinto

Koulutuksen käyminen antaa valmiudet suorittaa turvallisuusalan ammattitutkinnon näyttöineen. Lue lisää

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto antaa valmiudet työskennellä turvallisuusalan esimies- ja asiantuntijatehtävissä sekä turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vastaavana hoitajana. Lue lisää

Turvallisuusalan muu koulutus ja erikoistumisopinnot

Lue lisää

 

Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja

Koulutus antaa sinulle perustiedot kaikista yksityiseen turvallisuusalan toimintasektoreista. Valmistumisesi jälkeen sinulla on edellytykset työskennellä sekä erikoistua ja jatkokouluttaa itseäsi erilaisiin yksityisen turvallisuusalan työtehtäviin. Lue lisää

Turvallisuusalan ammattitutkinto

Koulutus antaa ammattimaiset valmiudet työskennellä erilaisissa vartiointitehtävissä. Lue lisää

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

Koulutus antaa mahdollisuudet työskennellä turvallisuusalan esimies- ja asiantuntijatehtävissä sekä turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vastaavana hoitajana. Lisäksi tutkinnon suorittaja saa erinomaiset valmiudet hakeutua suorittamaan turvallisuusalan korkeakoulututkintoja. Lue lisää

Turvallisuusalan kaikki koulutukset

Lue lisää

 

Sähköturvallisuustutkinto ja tutkintoon valmentava koulutus

Sähköturvallisuustutkinnon hyväksytysti suorittaneet saavat Sähköpätevyys 1:n, 2:n tai 3:n hakuun vaadittavan tutkintotodistuksen. Lue lisää

Turvallisuusalan perustutkinto

Turvallisuusvalvoja voi toimia mm. vartijana, arvokuljettajana, turvatarkastajana, turvasuojaajana tai aulapalvelutehtävissä. Lue lisää

Turvallisuusalan ammattitutkinto

Turvallisuusalan ammattitutkinnon suorittanut tuntee perustiedot mm. pelastustoiminnasta ja kiinteistöjen rakenteellisesta turvallisuudesta sekä teknisestä valvonnasta. Hän voi voi toimia turvallisuusalan elinkeinon harjoittajan tai elinkeinoelämän palveluksessa vartijana, reseptionistina, järjestyksenvalvojana, poliisin tai rajavartiolaitoksen avuksi asetettuna järjestyksenvalvojana, arvokuljettajana, turvatarkastajana, vartijapalomiehenä tai esimiehenä. Lue lisää

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto (TVEAT)

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto antaa valmiudet työskennellä turvallisuusalan esimies- ja asiantuntijatehtävissä. Koulutus täyttää vartioimisliikkeen vastaavaksi hoitajaksi hyväksymiseen vaaditun sisäasiainministeriön asetuksen mukaiset tutkinnon osat. Lue lisää

Järjestyksenvalvojan peruskurssi

Järjestyksenvalvojan tehtävänä on järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä onnettomuuksien ja rikosten estäminen. Järjestyksenvalvoja työskentelee mm. erilaisissa yleisötilaisuuksissa, ravintoloissa ja leirintäalueilla. Lue lisää

 

yliopisto vaaka.png

Turvallisuusjohtaminen, täydennyskoulutus

Turvallisuusjohtamisen moninaiseen sisältöön työturvallisuuden, -hyvinvoinnin, -kyvyn, esimiestyön ja riskein hallinnan teemojen kautta. Lue lisää

Turvallisuusjohtaminen ja esimiestyö

Työturvallisuuteen liittyvät esimiestyön hyvät toimintatavat, käytänteet, ongelmatilanteet ja sovellukset. Käytännön esimerkkitapauksia. ​​​​​​​Lue lisää

Turvallisuusriskien hallinta

Ohjelmassa paneudutaan eri menetelmiin ja käytäntöihin työpaikan riskien kartoittamisessa ja analysoinnissa. Esimerkkitapauksia. ​​​​​​​Lue lisää

EMBA in safety management

Koulutusohjelmassa keskitytään turvallisuusjohtamisen sisältöön työturvallisuuden, -hyvinvoinnin, -kyvyn, esimiestyön ja riskein hallinnan teemoihin. Lue lisää

Master of SafetyTM - Turvallisuusjohdon koulutus

Vuonna 2016 uudistettu Master of SafetyTM -täydennyskoulutusohjelma on suunnattu eri toimialojen työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyvissä johto-, päällikkö- tai vaativissa asiantuntijatehtävissä työskenteleville, jotka hakevat tietotaidollista lisäarvoa: strategisessa johtamisessa, turvallisuus- ja laatujohtamisessa, työturvallisuuden, -terveyden ja -hyvinvoinnin edistämisessä sekä riskienhallinnassa. Lue lisää

Logo-Rastor-Instituutti_800px.jpg

Turvallisuusalan ammattitutkinto

Turvallisuusalalla osaamisen ylläpito ja kehittäminen on tärkeää. Turvallisuusalan ammattitutkinnossa (ent. vartijan ammattitutkinto) laajennat osaamistasi toimia yksityisen turvallisuusalan tehtävissä. ​​​​​​​Lue lisää

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnossa laajennat turvallisuusalan osaamistasi sekä esimiestaitojasi. Tutkinnossa käsitellään monipuolisesti yrityksen turvallisuustoimintoja, riskienhallintaa, henkilöstöjohtamista sekä alaan oleellisesti liittyvää lainsäädäntöä. ​​​​​​​Lue lisää

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto, turvallisuusala

Turvallisuusalan esimiehille suunnattu koulutus kehittää laaja-alaisesti esimiestaitojasi. Opit töiden organisoinnin ja esimiesviestinnän salat. Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka olet suorittanut koko tutkinnon tai tutkinnon osia toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta. ​​​​​​​Lue lisää


taitotalo.png

Turvallisuusalan ammattitutkinto

Turvallisuusalan ammattitutkinto (entinen vartijan ammattitutkinto) antaa sinulle valmiudet toimia monipuolisissa ja vaihtelevissa turvallisuusalan tehtävissä. ​​​​​​​Lue lisää

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto TVEAT virallistaa osaamisesi turvallisuusalan esimies- ja asiantuntijatehtävissä sekä antaa pätevyyden toimia turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vastaavana hoitajana. Koulutukseen sisältyvä teoriaopetus suoritetaan kokonaan verkossa, jolloin osallistuminen on mahdollista mistä päin Suomea tahansa. ​​​​​​​Lue lisää

Muut turvallisuuskoulutukset

Lue lisää